Skip to main content

Parterapi

Som jeg ser relationen i et parforhold, vil fokus på jeres kommunikation skabe vækst i jeres kærlighed og seksualitet.

De bedste og smukkeste ting i verden kan hverken ses eller røres - de opleves med hjertet.

Når I som kærester, ægtefæller eller livsledsagere overvejer at sætte fokus på jeres relation som par, vil vigtige grundelementer i parterapien være kommunikation, kærlighed, intimitet og seksualitet.

Måske søger I min hjælp for at få afklaret eller nuanceret en konkret problemstilling.  Eller måske er jeres relation og nærværet mellem jer kommet lidt på afveje, og sammen har I valgt at søge terapi med et ønske om, at kærligheden, kommunikationen og den seksuelle polaritet vil blomstre.

Måske har I i nogen tid haft problemer eller konflikter? Er I begge blevet lidt slidte af konflikterne og har frustrationer og/eller opgivelse fået en central plads i jeres relation?

Har I prøvet at løse problemerne og nå hinanden, men resultatet er i stedet blevet flere konflikter og skænderier eller større og større afstand, dårligere intimitet og seksualitet eller en oplevelse af et endnu større tab af fortrolighed og nærhed?

Uanset jeres udfordringer møder jeg jer i respekt for jer begge.


I parterapi hos Charlotte har vi lært nye ting om os selv og hinanden der har gjort stor gavn for vores kommunikation. Charlotte så os begge, vores udfordringer. Og satte fokus på det, som vi ikke selv var bevidste om og hvorfor konflikterne opstod. Hun belyste hvad der ligger til grund og hjalp os med at se, høre og forstå hinanden på ny.
Bente og Kurt

Det sker, at et par er gået så langt, at de uforløste konflikter og manglen på nærvær er blevet kroniske og fastlåste. Her kan nærvær, intimitet og seksualitet være helt fraværende i forholdet. Selv hvis det er tilfældet, er det muligt at skabe positive ændringer gennem parterapien.

I parterapi arbejder jeg på at give kærligheden mellem to mennesker og lysten til at være sammen de bedste betingelser, så det er kærligheden, der fylder og danner grundlag for samværet. Det er vigtigt at se på kommunikationsdelen i parforholdet, når I som par spørger jer selv og hinanden, om I virkelig kommunikerer eller bare snakker sammen i jeres forhold?

Hvordan lever sårbarhed over for kritik i jeres fælles liv, og hvordan udtrykker I jeres længsler og behov?

Er I tæt på at tage afsked med hinanden, og når I frem til, at jeres fælles liv må slutte? Så kan parterapi hjælpe til, at jeres afsked bliver et ”tak for det, som vi har delt”. Har I børn sammen, men ønsker at gå hver sin vej, er parterapi en fin måde at fortsætte som kærlige forældre, sammen om jeres børn og med et liv og en hver dag hver for sig.

De bedste og smukkeste ting i verden kan hverken ses eller røres - de opleves med hjertet.